Získali jsme osvědčení o registraci v seznamu odborných dodavatelů vedeném v rámci dotačního programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

 

Přitížené střechy

Jedná se o variantu řešení ploché střechy, kdy je mechanické kotvení nahrazeno přitěžující vrstvou. Nejrozšířenějším materiálem pro přitížení střechy je prané kamenivo, tzv. kačírek. Dále se běžně používá dlažba na terčích či vegetační vrstva. Lze rovněž použít kombinaci řešení pro dosažení větší architektonické a užitné hodnoty.

 

Výhody přitížené střechy

Výhodou tohoto řešení je ochrana hydroizolace proti mechanickému poškození a přímému vlivu povětrnosti, což zvyšuje její životnost. Další výhodou je absence bodových tepelných mostů, za které lze mechanické kotvení do jisté míry považovat. Přitížená střecha má tak i při použití stejné tloušťky tepelného izolantu lepší tepelněizolační vlastnosti než střecha mechanicky kotvená.