Získali jsme osvědčení o registraci v seznamu odborných dodavatelů vedeném v rámci dotačního programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

historicke-fasady

 

Rekonstrukce historických fasád

Stav a vzhled fasády je vizitkou každého domu. Venkovní vlivy neustále působí a podstatně zkracují délku životnosti fasády každého domu. Pokud se nějaké poškození fasády objeví, je vhodné k jeho opravě přistoupit co nejdříve, protože i menší poškození vede v krátkém časovém úseku k výrazným škodám. Při odborně provedené rekonstrukci fasády dochází k zlepšení jejich užitných i estetických vlastností. V tomto případě platí, že čím dříve se rekonstrukce provede, tím je nižší konečná investice.

 

Historické fasády

Historické fasády tvoří samostatnou kapitolu v oblasti rekonstrukcí fasád. Fasáda je ozdobou a tváří každé budovy a u historických objektů to platí o to více. Proto tyto objekty vyžadují osobitý a citlivý přístup. Renovace historické fasády podléhá přísnému dohledu památkové péče a ani z technického hlediska nejde o jednoduchou záležitost, proto je zde více než jindy zapotřebí profesionalita a zkušenost.

 

Postup opravy historických fasád

Základem kvalitně provedené obnovy historické fasády je především vhodně zvolený postup její renovace, včetně použití odpovídajících materiálů a dodržení technologických postupů. U historických staveb je nutné držet se přesně daných podmínek opravy, které zaručují co nejvyšší zachování hodnoty stavby funkční i historické. Někdy lze provést pouze lokální opravy fasády, ovšem u těchto starších objektů je často nevyhnutelná kompletní rekonstrukce fasády.  Opravená místa a použitý materiál by se měl co nejvíce blížit originálu, proto jsou upřednostňovány (pokud je to možné) tradiční postupy a materiály. V případě, že potřebujete pomoci s opravou historického domu, neváhejte nás kontaktovat. Oprava historických fasád a zateplování fasád je naší další specializovanou činností.     AHF stavby – naší prioritou jsou hydroizolace, výstavba a rekonstrukce plochých střech.