Získali jsme osvědčení o registraci v seznamu odborných dodavatelů vedeném v rámci dotačního programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

Terasy – opravy teras

Jste zde: AHF.CZ Služby Terasy – opravy teras

Terasy dělíme na 3 základní typy realizací, které jsou nejčastější, a to jsou opravy stávajících teras, komplexní rekonstrukce teras a novostavby

 

Oprava stávajících nefunkčních částí teras, zejména hydroizolací

Často býváme přizváni k problematice lokálního zatékání do konstrukcí, jedná se většinou o novostavby do stáří 10 let nebo terasy, které byli neodborně opraveny v nedávné době. Investor většinou nemá dostatečný fond na komplexní řešení, protože s opravou těchto závad oprávněně nepočítal. Zadání je jasné, je nutné vyřešit zejména problematiku zatékání do konstrukcí s min. nákladů. Vždy doporučujeme provést novou hydroizolační vrstvu včetně detailových provedení i za cenu vrstvení nového materiálu na starý z důvodu úspor nákladů. Jen tak je možné zajistit, že bude problém vyřešen. Opakované opravy se stávají ekonomicky nevýhodnými, současně nápor na psychiku obyvatel domu (zvláště v postižených bytech) bývá velký.  Technik provedení takovýchto oprav může být více a je vhodné vybrat tu správnou až po posouzení stavu na místě.

 

Komplexní rekonstrukce teras

95% našich realizací v této oblasti provádíme v Praze a blízkém okolí. Jedná se většinou o starší zástavbu. Terasy byly po dobu fungování domu opakovaně opravovány a to různými technologiemi s různou mírou úspěšnosti, existují i terasy kde stáří použitých materiálů je již za horizontem životnosti a následné oprava je přirozeným vyústěním při údržbě objektu. Všechny tyto situace mají společná jmenovatel, aby bylo možné terasy plně užívat je nutná komplexní oprava. Taková oprava spočívá ve vybourání všech vrstev až na železobetonovou stropní konstrukci. Často se současně vymění původní zábradlí za nové, jsou vyměněny všechny klempířské prvky, opraveny omítky navazujících stěn, vyměněny dveře na terasu atd. Z výčtu těchto činností je patrné, že se jedné o složitou operaci pokud navíc uvážíme, že vše probíhá nad hlavami obyvatel prostor pod terasou je jasné, že zde není prostor pro chyby a je nutné, aby stavebník měl celou akci dobře připravenou. Doporučuji proto vždy vybrat firmu s dobrými referencemi, která zaručí, že má již několik zkušeností v této oblasti a to i za mírně vyšší cenu než kterou nabídne firma bez těchto zkušeností. Je totiž velmi pravděpodobné, že nezkušený řemeslník nedomyslí všechny skutečnosti, které bude následně řešit na poslední chvíli, to bývá většinou pozdě. Vytopené byty pod terasami nechce řešit asi žádný investor.

 

Nezbytnou součástí celé operace je i logistika materiálu, jen pro představu u běžné velikosti terasy 20m2 je nutné vybourat skladbu v průměrné síle 20cm, jedná se tak o 8-10t materiálu který je nutné vybourat a následně dopravit do kontejneru. Naše realizace se snažíme provádět suchou technologií, to znamená, že se vyhýbáme mokrým procesům jako je betonování, lepení dlažby, stěrkování atd. Všechny mokré procesy prodlužují dobu realizace, zvyšují riziko zatečení do konstrukcí během stavby, zvyšují náročnost realizace, protože je nutné tento těžký materiál dopravit na terasy. V dnešní době je již možné tyto procesy nahradit moderními materiály jako jsou různé tepelné izolace (polystyren, PUR, PIR, pěnové sklo, extrudované materiály) s kterými je možné řešit i spádování. Tyto materiály současně zlepší komfort bydlení a sníží náklady na vytápění v zimním období a naopak příznivě ovlivní klima v bytech v letních měsících. Výhoda těchto technologií je tedy nesporná a když připočteme i výrazně  kratší čas potřebný na rekonstrukci je toto řešení jasnou volbou.

Z textu je patrné, že jsme schopni zajistit všechny profese na zdárné provedení takovéhoto díla.

Novostavby a terasy

Jedná se o nejoblíbenější typ teras pro každého řemeslníka. Zpravidla existuje projekt, jak takovou terasu realizovat který již vše řeší moderními procesy a je nutné řešit jen malé odchylky od projektu. V případě, že projekt neexistuje a stavebník si přizve odbornou firmu včas, bývá většinou možné vše upravit, aby bylo dílo prováděno plně v souladu s dnešními požadavky na výstavbu moderních domů.

 

 

Máte zájem o realizaci teras?

Kontaktujte nás prosím: +420 775 970 560, info@ahf.cz.

Odesláním souhlasíte se zpracováním a ochranou osobních údajů pro účely profilování zákazníka podle GDPR (článek 4 bod 11 a článek 7)