Získali jsme osvědčení o registraci v seznamu odborných dodavatelů vedeném v rámci dotačního programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

ROOFIX

Jste zde: AHF.CZ Služby ROOFIX

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM ROOFIX                Záchytný systém střechy - Roofix - logo

 

 

Splňujeme povinnost ochránit pracovníky pohybující se ve výškách, která je ukotvena v zákoně č. 309/2006 Sb.


Instalací záchytného systému tuto povinnost splníte i vy. Budete tak připraveni poskytnout bezpečné pracovní podmínky pro své i najaté pracovníky v případě budoucích zásahů na střeše.

 

 

 

Záchytný systém je systémem kotvících bodů, které plní funkci buď samostatně, nebo v kombinaci s lanem (nerezové x textilní). Jejich vhodným propojením a umístěním vznikne soustava, která při správném návrhu dokáže pokrýt veškeré rizikové zóny na střeše. Pracovník je oblečený v celotělovém jistícím postroji a skrze jistící lano s tlumičem pádu a lanostopem se propojí přímo s kotvícím bodem nebo s lanem nataženým mezi kotvícími body.

 

V rámci naší specializace – rekonstrukce a opravy plochých střech a fasád, dodržujeme veškeré bezpečnostní normy. Zajištěním osob minimalizujeme případná rizika pádu z exponovaných míst, jako jsou okraje střechy, světlíky a jiné prostupy. Instalace záchytného systému ochrání pracovníky před pádem do hloubky nebo je včas zachytí.

 

Úzce spolupracujeme se společností Roofix jež je českým výrobcem zádržných a záchytných systémů, který v roce 2015 uvedl na český trh kotvící body dle normy ČSN EN 795. Splňujeme povinnost ochránit pracovníky pohybující se ve výškách, která je ukotvena v zákoně č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců, o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, pracovní prostředky a zařízení, organizace práce, pracovní postupy a bezpečnostní značky.

 

  • Disponujeme certifikací na montáž a následné revize systému Roofix po dobu životnosti systému
  • Zpracujeme projekt
  • Garantujeme férové ceny
  • Poskytujeme záruční a pozáruční servis
  • Jsme ideálním partnerem pro majitele objektu