Získali jsme osvědčení o registraci v seznamu odborných dodavatelů vedeném v rámci dotačního programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

Ploché střechy

Jste zde: AHF.CZ Reference Ploché střechy

REFERENCE PLOCHÉ STŘECHY

Naše firma si získala dobré jméno především individuálním přístupem k potřebám zákazníků, pečlivou realizací zakázek a v neposlední řadě i snahou nalézt pro klienta nejlepší možné řešení jak z hlediska použitých materiálů, tak i na výši ceny.
V případě vážného zájmu vám rádi poskytneme kontakt na naše zákazníky na tel: +420 775 970 560.

HYDROIZOLACE PLOCHÉ STŘECHY DVOJICE BYTOVÝCH DOMŮ

Hydroizolace ploché střechy

 

Realizace: 08-09/2021
Velikost: 2200 m2
Hydroizolační fólie: FPO Bauder Thermoplan T15
Místo: Praha 9 – Vysočany, Poděbradská

Popis: Dodávka nové hydroizolační vrstvy na dvojici bytových domů v ulici Poděbradská. V rámci realizace proběhlo drobné vyrovnání podkladu přířezy asfaltových pasů a kompletně nová mechanicky kotvená hydroizolační vrstva z FPO fólie Bauder. Realizace včetně všech detailů střechy.

Fotogalerie

HYDROIZOLACE STŘECHY HALOVÉHO OBJEKTU AUTO POLY

Hydroizolace střechy haly

 

Realizace: 07/2021
Velikost: 800 m2
Hydroizolační fólie: PVC fólie Fatrafol 810 tl. 2,0 mm
Místo: Praha 9 – Vysočany, Pod Harfou

Popis: Instalace nového záklopu střechy z OSB desek a nová hydroizolační vrstva z mechanicky kotvené PVC fólie Fatrafol.

Fotogalerie

HYDROIZOLACE PLOCHÉ STŘECHY BD, PRAHA

 

Realizace: 05/2021
Velikost: 600 m2
Hydroizolační fólie: PVC Fatrafol 818 tl. 1,5 mm
Místo: Praha, Hviezdoslavova

Popis: Demontáž současné skladby s hydroizolační krytinou z pozinkovaného plechu. Demontáž dřevěné konstrukce spádové vrstvy a tepelné izolace ze skelných vláken. Realizace parozábrany z asfaltových pasů, zateplení EPS včetně spádové vrstvy a nová hydroizolační fólie PVC Fatrafol 818. Nová skladba stabilizována přitížením kačírkem. V rámci rekonstrukce kompletní renovace VZT.

Fotogalerie

ZATEPLENÍ A NOVÁ SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY BD

 

Realizace: 04-05/2021
Velikost: 500 m2
Hydroizolační fólie: FPO Sarnafil TS 77-15 tl. 1,5 mm
Místo: Praha, Krouzova

Popis: Zateplení obvodových atik a střech strojoven a lodžií. Dodávka nové skladby hlavní střechy se zateplením EPS a doplněním spádové vrstvy. Hydroizolační fólie na bázi FPO od výrobce Sika.

Fotogalerie

REKONSTRUKCE PLOCHÉ STŘECHY BD, PRAHA – ÚJEZD

Rekonstrukce ploché střechy BD Na Formance

 

Realizace: 04/2021
Velikost: 300 m2
Hydroizolační fólie: FPO Sarnafil TS 77-15 tl. 1,5 mm
Místo: Praha – Újezd, Na Formance

Popis: Kompletní demontáž původní skladby střechy. Realizace nové parozábrany z asfaltového pasu, zateplení EPS včetně spádové vrstvy a nová mechanicky kotvená hydroizolační fólie Sarnafil.

Fotogalerie

REKONSTRUKCE HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY STŘECHY BD

Rekonstrukce hydroizolační vrsty střechy

 

Realizace: 08/2021
Velikost: 200 m2
Hydroizolační fólie: FPO Sarnafil TS 77-15 tl. 1,5 mm
Místo: Praha 5, Astlova

Popis: Kompletní rekonstrukce hydroizolační vrstvy střechy. Demontáž a zpětná montáž kačírku. V rámci rekonstrukce bylo provedeno dodatečné zateplení skladby.

Fotogalerie

REKONSTRUKCE HYDROIZOLACE PLOCHÉ STŘECHY BD

rekonstrukce střechy

 

Realizace: 06/2021
Velikost: 200 m2
Hydroizolační fólie: Protan SE tl. 1,6 mm
Místo: Praha 3, Lucemburská

Popis: Demontáž současné hydroizolační vrstvy, včetně demontáže záklopu. Doplnění zateplení do mezikrokevního prostoru, nový záklop z OSB desek na pero drážku. Separace a hydroizolační PVC fólie Protan. Zateplení obvodových stěn posledního patra ve dvoře ETICS.

Fotogalerie

HYDROIZOLACE PLOCHÉ STŘECHY HALOVÉHO OBJEKTU

hydroizolace ploché střechy halového objektu

 

Realizace: 06/2021
Velikost: 1500 m2
Hydroizolační fólie: TPO Sarnafil TS 77-15
Místo: Proboštov

Popis: Nová hydroizolační vrstva z mechanicky kotvené TPO fólie Sarnafil TS 77-15. Dodávka včetně odvětrávacích hlavic Lomanco a nových střešních světlíků.

Fotogalerie

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA CORSO KARLÍN, PRAHA-8

 

Realizace: 04-05/2021
Velikost: 800 m2
Hydroizolační fólie: PVC Fatrafol 818 tl. 1,5 mm
Místo: Praha 8, Corso Karlín

Popis: Kompletní rekonstrukce hydroizolační vrstvy střechy. Přesouvání kačírku v rámci plochy střechy po jednotlivých etapách.

Fotogalerie

KOMPLETNÍ DODÁVKA SKLADBY PLOCHÉ STŘECHY RD

dodávka skladby ploché střechy rodinného domu

 

Realizace: 04-05/2021
Velikost: 500 m2
Hydroizolační fólie: TPO Sarnafil TG 66-18
Místo: Kladno, Antonína Suchého

Popis: Kompletní dodávka skladby ploché střechy rodinného domu a přidružených staveb. Asfaltová parozábrana, zateplení EPS včetně spádové vrstvy, hydroizolace přitížená TPO fólie. Zateplení atik, vynesení pomocí OSB desek přes ETICS fasády + dvojitá hydroizolační fólie TPO na atikách.

Fotogalerie

Realizace 2020

SKLADBA MANSARDOVÉ STŘECHY NOVOSTAVBY BD

Skladba mansardové střechy bytového domu

 

Realizace: 09-12/2020
Velikost: 800 m2
Hydroizolační fólie: PVC Alkorplan 35276, tl. 1,5 mm
Místo: Praha, Libocká

Popis: Dodávka skladby mansardové střechy novostavby bytového domu. Zateplení EPS, minerální vatou a PIR izolantem. Mechanicky kotvená PVC hydroizolace. Instalace falešných falců Alkordesign. Záchytný systém, sněhové zachytávače a další detaily. Realizace probíhala včetně skladeb teras.

Fotogalerie

ZATEPLENÍ PLOCHÉ STŘECHY BD

 

Realizace: 09-10/2020
Velikost: 500 m2
Hydroizolační fólie: PVC Fatrafol 810 tl. 1,8 mm
Místo: Praha, Glowackého

Popis: Zateplení v ploše střechy EPS 100 S v tl. 200 mm + spádová vrtsva z EPS. Zateplení obvodové atiky a konstrukcí VZT. Mechanicky kotvená střecha. Instalace nového hromosvodu střechy.

Fotogalerie

KOMPLETNÍ DODÁVKA SKLADEB PLOCHÝCH STŘECH A TERAS

 

Realizace: 02-10/2020
Velikost: 1100 m2
Hydroizolační fólie: PVC Fatrafol 810 tl. 1,5 mm
Místo: Praha, Hornoměcholupská

Popis: Kompletní dodávka nových skladeb plochých střech a teras u bytového domu. Realizována byla parozábrana z asfaltového pasu, zateplení EPS a hydroizolace z PVC fólie.

Fotogalerie

REKONSTRUKCE PLOCHÉ STŘECHY BD

 

Realizace: 08-09/2020
Velikost: 1100 m2
Hydroizolační fólie: PVC Protan SE tl. 1,6 mm
Místo: Praha, Topolová

Popis: Rekonstrukce spočívala v částečná demontáži původní skladby střechy. Realizována byla nová parozábrana z asfaltového pasu, nový detail atiky po obvodu, zateplení včetně spádové vrstvy a podtlakově kotvená PVC hydroizolace.

Fotogalerie

SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY A TERAS NOVOSTAVBY

 

Realizace: 09/2020
Velikost: 300 m2
Hydroizolační fólie: TPO Thermoplan T15
Místo: Roztoky u Prahy

Popis: Skladba ploché střechy a teras novostavby. Parozábrana z asfaltového pasu. Zateplení EPS včetně spádu. Atiky realizovány stěrkovou hydroizolací Sikalastic.

Fotogalerie

DODÁVKA NOVÉ SKLADBY STŘECH A TERAS NA NÁSTAVBĚ HOTELU

 

Realizace: 01-06/2020
Velikost: 1200 m2
Hydroizolační fólie: PVC Sikaplan 15 VG
Místo: Praha, Hotel President

Popis: Nové skladby střech a teras na nástavbě hotelu. Realizována byla parozábrana z asfaltového pasu, zateplení včetně spádů a hydroizolace z PVC.

Fotogalerie

SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY NOVOSTAVBY

SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY NOVOSTAVBY

 

Realizace: 03/2020
Velikost: 100 m2
Hydroizolační fólie: TPO Sikaplan TG 66-20
Místo: Praha, Stodůlky

Popis: Skladba ploché střechy novostavby. Parozábrana z asfaltového pasu, zateplení EPS včetně spádové vrstvy a přitížená TPO fólie.

Fotogalerie

ZATEPLENÍ PLOCHÝCH STŘECH BD O VELIKOSTI 1000 M2

 

Realizace: 09-11/2020
Velikost: 1000 m2
Hydroizolační fólie: PVC Fatrafol 810 tl. 1,5 mm
Místo: Praha, Kálikova

Popis: Zateplení plochých střech EPS 100 S včetně spádové vrstvy z EPS. Použití: Mechanicky kotvená PVC hydroizolace. Zateplení obvodových atik, VZT a strojoven výtahu.

Fotogalerie

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE PLOCHÝCH STŘECH A TERAS

 

Realizace: 08-11/2020
Velikost: 500 m2
Hydroizolační fólie: PVC Protan SE tl. 1,6 mm
Místo: Praha, Lumiérů

Popis: Rekonstrukce spočívala v kompletním vybourání původních skladeb plochých střech a teras bytového domu. Realizace: Parozábrana z asfaltového pasu, zateplení EPS včetně spádové vrstvy a PVC fólie. Podtlakové kotvení. Nový hromosvod střechy. Nové detaily VZT výlezů a zastřešení světlíků.

Dodávka zahrnovala novou skladbu teras. Použití: Pochozí betonová dlažba.

Fotogalerie

HYDROIZOLACE PLOCHÉ STŘECHY BD

 

Realizace: 08-09/2020
Velikost: 700 m2
Hydroizolační fólie: TPO Sarnafil TS 77-15
Místo: Praha, Černokostelecká

Popis: Nová parozábrana z asfaltového pasu natavená na původní hydroizolační vrstvu. Zateplení v ploše střechy EPS 100 S tl. 240 mm. Realizovány byly rovněž nové výlezy na střechu a detail ukončení k původnímu žlabu a instalace nového hromosvodu střechy.

Fotogalerie

REKONSTRUKCE STŘECHY HALY

 

Realizace: 03-09/2020
Velikost: 600 m2
Hydroizolační fólie: PVC Fatrafol 810 tl. 1,5 mm
Místo: Praha, Freyova

Popis: Demontáž původní plechové krytiny. Parozábrana z asfaltového pasu. Zateplení z EPS, mechanicky kotvená PVC hydroizolace. Dodávka nových světlíků, podbití, okapových svodů a hromosvodu.

Fotogalerie

ZATEPLENÍ PLOCHÉ STŘECHY MINERÁLNÍ VATOU

 

Realizace: 04-06/2020
Velikost: 900 m2
Hydroizolační fólie: TPO Sarnafil TS 77-20
Místo: Praha, Čimická

Popis: Zateplení v ploše střechy minerální vatou v tl. 150 mm. Realizovány byly nové výlezy na střechu a detail obvodové atiky. Dále instalace nového hromosvodu střechy.

Fotogalerie

SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY NOVOSTAVBY – PŘITÍŽENÍ KAČÍRKEM

 

Realizace: 04/2020
Velikost: 200 m2
Hydroizolační fólie: TPO Sarnafil TG 77 – 15
Místo: Ohrobec

Popis: Skladba ploché střechy novovstavby. Parozábrana z asfaltového pasu. Atika realizována tesařsky z OSB desek. Zateplení EPS včetně spádu. Stabilizace přitížením kačírkem.

Fotogalerie

REKONSTRUKCE PLOCHÉ STŘECHY BD

rekonstrukce ploché střechy bytového domu

 

Realizace: 03-04/2020
Velikost: 600 m2
Hydroizolační fólie: PVC Fatrafol 810 tl. 1,5 mm
Místo: Praha, Pod Dlážděnkou

Popis: Zednické vysprávky konstrukcí vystupujících nad rovinu střechy, točená omítka. Zateplení obvodové atiky a plochy střechy, včetně nové spádové vrstvy z EPS 100 S. Nová mechanicky kotvená PVC fólie. Svislé hydroizolace kotveny indukčním kotvením.

Fotogalerie

Realizace 2019

Demontáž stávající hydroizolace střechy BD a provedení nové

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 10/2019
U bytového domu v Jablonecké ulici jsme při rekonstrukci ploché střechy realizovali demontáž stávající hydroizolace z mPVC, tepelné izolace z polystyrenu tl. 50 mm a původního souvrství z oxidovaných asfaltových pásů ze střechy objektu. Následovalo provedení nové tepelně izolační a hydroizolační souvrství střechy objektu. Hydroizolace je ze živičného pásu s SBS modifikací, PVC folie DEKPLAN 76 1,8mm, tepelná izolace z podkladních a spádových střešních desek EPS100. Lokální úpravy spádu střechy jsou realizovány spádovými deskami s vyšším spádem.

Dále jsme demontovali stávající Cagi hlavice a větrací hlavice Lomanco, kdy jsme následně prováděli montáž nových zdvojených ventilačních hlavic Lomaco na hybridní pohon. Nově je ukotvení lanových úchytů certifikovaných pro výškové práce realizované horolezeckou technikou.

Střecha je vybavena ochrannými nerezovými hroty proti dosedání holubů.

Fotogalerie

Hydroizolace ploché střechy BD Záhřebská

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 08/2019
Rekonstrukce ploché střechy u bytového domu zahrnovala demontáž nástaveb vzduchotechniky a výlezů na střechu. Na střechu jsme pokládali novou PVC fólii: PVC fólie - Fatrafol 810/V (t3), PVC-P, UV, tl. 1,5 mm.

Dále se jednalo o zaklopení VZT podstav OSB deskami a obalení do folie. Osazení hlavic Lomanco. V rámci rekonstrukce jsme prováděli otlučení a opravu nesoudržného zdiva stěn strojoven a komínů a následné provedení nové omítky stěn strojoven a komínů.

Také jsme obrušovali a natírali závětrné lišty střechy, včetně využití horolezecké techniky pro natěračské práce a instalovali jsme nové výlezy na střechu.

Fotogalerie

Dodávka střešní skladby na halové objekty

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 07/2019
Pro nově vznikající halové objekty nedaleko Velkých Popovic jsme dodávali střešní skladbu. Tato nová střešní skladba je mechanicky kotvená. Parozábrana je realizována z asfaltových pasů s hliníkovou vložkou. Zateplení EPS, hydroizolace PVC fólie Fatrafol a záchytný systém od výrobce Roofix.

Fotogalerie

Pokládka nové skladby střechy s demontáží původní - Odolena Voda

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 09/2019
Při pokládce nové střechy u bytového domu v Odoleně Vodě jsme začali demontáží původní skladby střechy včetně nástaveb vzduchotechniky a střešních výlezů. Pokládku nové skladby střechy jsme realizovali z:
- Asfaltová parozábrana - modifikovaný pás
- Minerální vata ve dvou vrstvách v celkové síle 200 mm
- PVC fólie - Fatrafool 810 tl. 1,5 mm
Osadli jsme nové zateplené výlezy na střechu a provedli vložkování 3 ks svislých dešťových svodů systémem FURANFLEX.

Fotogalerie

Pokládka nové vrstvy tepelné izolace

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 09/2019
U této hydroizolace ploché střechy - pokládka nové vrstvy tepelné izolace z desek EPS 150 S tl. 80 mm u bytového domu v ulici Kakosova, byla součástí demontáž stávající skladby střechy - kačírek, XPS, geotextílie a jejich likvidace. V ploše je střecha opatřena hydroizolační vrstvou z měkčené PVC fólie (PVC fólie - Fatrafol 810/V (t3), PVC-P, UV, tl. 1,5 mm) včetně všech systémových prvků. Bok atiky a VZT nástavby jsmě opatřili novou hydroizolací z měkčeného PVC.

Fotogalerie

Vyspádování části střechy u základní školy

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 09/2019
U budovy základní školy jsme realizovali nové vyspádování části střechy směrem ke střešní vpusti. Osazovali jsme větrací prostupy a komínky kanalizace. Provedení střešních vpustí bylo provedeno včetně napojení na kanalizační potrubí. vytažení PVC fólie na bok atiky Fatrafol 810 v tl. 1,5 mm. Ukončení PVC fólie systémovou stěnovou lištou včetně krycí lišty u napojení střechy na stěnu

Fotogalerie

Rekonstrukce ploché střechy BD - Plocha 1400m2

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 07/2019
U bytového domu na Praze 4 jsme pracovali na rekonstrukci ploché střechy.
Realizace: Demontáž nástřiku PUR pěny 10cm, demontáž asfaltových pásů, demontáž betonové mazaniny a škvárobetonu. Nová skladba střešního pláště s finální hydroizolační vrstvou PVC Fatrafol 810 V.

Fotogalerie

Rekonstrukce ploché střechy panelového bytového domu

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 06/2019
Další z našich realizací na jaře 2019 - Rekonstrukce ploché střechy panelového bytového domu včetně vybourání původního vrchního pláště ploché střechy. Dodávka zateplení EPS a doplňkové spádové vrstvy z EPS. Po obvodě dozdívané atiky Ytong, včetně zateplení a OSB desek. Pro rekonstrukci byla použita hydroizolační fólie FPO Sarnafil TS 77-15 od výrobce Sika.

Fotogalerie

Rekonstrukce ploché střechy - Odolena Voda

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 05/2019
U bytového domu v Odoleně Vodě jsme na jaře 2019 prováděli kompletní rekonstrukci ploché střechy. Zde uveřejňujeme ukázky z naší realizace.

Fotogalerie

Zateplení ploché střechy rodinného domu - Zdiměřice

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 03/2019
V březnu jsme realizovali zateplení ploché střechy rodinného domu s dodávkou nové hydroizolační vrtsvy z PVC Fatrafol 810 tl. 1,5 mm.

Fotogalerie

Realizace skladby ploché střechy

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 02/2019
Realizace skladby ploché střechy z PVC fólie Fatrafol 818. Spádový EPS včetně zateplení atik.
Skladba bude v budoucnu sloužit jako zelená střecha! Ve fotogalerie provizorně přitížena.

Fotogalerie

Rekonstrukce ploché střechy v Kamenici u Prahy

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 05/2019
U panelového bytového domu v Kamenici u Prahy jsme realizovali kompletní rekonstrukci ploché střechy včetně dodávky nového hromosvodu a nových tepelně izolačních výlezů na střechu, dále s dodávkou zateplení z EPS a novou hydroizolační PVC fólií. Mechanicky kotvená skladba.

Fotogalerie

Rekonstrukce ploché střechy BD - Praha

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 05/2019
Rekonstrukce ploché střechy bytového domu v Cvikovské ulici v Praze. Zateplení EPS, hydroizolace PVC fólie Fatrafol. Součástí realizace je dodávka nového světlíku pro osvětlení schodišťového prostoru, včetně tesařské konstrukce zastropení. Nové větrací tubíny Lomanco a Topwet pro odvětrání šachet. A dále nová hromosvodná soustava.

Fotogalerie

Zateplení ploché střechy přístavby základní školy

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 04/2019
Zateplení ploché střechy přístavby základní školy a realizace hydroizolace z mechanicky kotvené PVC fólie Fatrafol 810 tl. 1,5 mm. Spádová vrstva z EPS. Oplechování atik TiZn.

Fotogalerie

Rekonstrukce ploché střechy BD

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 02/2019
Kompletní rekonstrukci ploché střechy jsme na jaře 2019 realizovali u bytového domu v Chrudimi.

Fotogalerie

Realizace 2018

Rekonstrukce ploché střechy dvorní vestavby

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 07/2018
V červenci jsme prováděli rekonstrukci ploché střechy dvorní vestavby. Rekonstrukce spočívala v demontáži původní plechové krytiny, vyspravení podkladu a instalace hydroizolační vrstvy z PVC fólie Fatrafol.

Fotogalerie

Halové objekty Ostrava

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 05-08/2018
V současné době realizujeme dodávku skladby plochých střech u novostaveb halových objektů v Ostravě o rozloze cca 16.000 m2. Součástí dodávky je parotěsnící, tepelně izolační a hydroizolační vrstva. Nová skladba mechanicky kotvená.

Fotogalerie

Halový objekt Hostivice

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 04-06/2018
Na přístavbě halového objektu v Hostivicích u Prahy jsme realizovali dodávku skladby ploché střechy, jejíž součástí byla parotěsnící, tepelně izolační a hydroizolační vrstva. Nová skladba mechanicky kotvená. Na střechu jsme dodali záchytný systém Topsafe.

Fotogalerie

Rekonstrukce ploché střechy RD, Dubeč

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 02/2018
V Praze, městské části Dubeč jsme rekonstruovali plochou střechu rodinného domu. Zateplení střechy je EPS F150mm. Při realizaci je nutné navýšení spodní atiky.

Fotogalerie

Pokládka fólie Sikaplan 15G u střechy výrobní haly

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 08/2018
Pro výrobní halu v Kolíně o velikosti 2000 m2 provádíme rekonstrukci střechy. Aktuálně pokládáme novou hydroizolační vrstvu z hydroizolační fólie Sikaplan 15.

Fotogalerie

Rekonstrukce ploché střechy halového objektu Auto Poly

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 07/2018
Pro prodejce vozů Škoda a Volkswagen - Auto Poly jsme realizovali zakázku rekonstrukce hydroizolační vrstvy ploché střechy halového objektu. Dodatečná roznášecí vrstva z OSB desek, hydroizolační vrstva z PVC fólie Fatrafol tl. 2 mm.

Fotogalerie

Rekonstrukce hydroizolační vrstvy halového objektu

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 07/2018
Na halovém objektu v Ovčárech jsme pokládali novou hydroizolační vrstvu z hydroizolační fólie Sikaplan 15G. Rozháněcí klíny okolo střešních vpustí.

Fotogalerie

Dodávka ploché střechy garáže a pultové střechy obytné části - Hovorčovice

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 04/2018
V Hovorčovicích u Prahy jsme realizovali dodej ploché střechy garáže a pultové střechy hlavní obytné části objektu. Střechu na garáži jsme provedli ve skladbě s přitížením vegetační vrstvou zelené střechy. Pultovou střechu pak v podobě falešných falců - realizace z PVC s vizuálním efektem falcované plechové krytiny.

Fotogalerie

Realizace 2017

Oprava střechy administrativní budovy, AVIA Letňany

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Pro klienta AVIA Letňany jsme prováděli opravu střechy administrativní budovy. Velikost střechy byla 4000m2
Fatrafol 810 , 1,5mm kotveno do dřevěného záklopu.

Fotogalerie

Lokální opravy původní hydroizolační vrstvy z PVC, Lešenská, Praha 8

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 05/2017
Opravy v oblastech soklů, dodatečné přikotvení systémových plechů a převaření přířezem PVC fólie po celém obvodě střechy.
Dále opravy v ploše, svaření nesoudržných spojů, instalace záplat. Opravy v patách VZT a strojoven výtahů.

Fotogalerie

Rekonstrukce střešního pláště, Sartoriova, Praha 6 - Břevnov

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 04/2017
Rekonstrukce střešního pláště panelového bytového domu. V rámci rekonstrukce proběhlo dodatečné zateplení plochy a detailu atiky.
Dále byla realizována dodatečná spádová vrstva ze spádového EPS. Hydroizolační vrstva z PVC fólie včetně všech systémových prvků.
Objednatel: BD Sartoriova

Fotogalerie

Hala Ingersoll Rand - rekonstrukce hydroizolační vrstvy

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Na hale Ingersoll Rand jsme dokončili rekonstrukci hydroizolační vrstvy celého halového objektu. Součástí byla kompletní dodávka nové PVC hydroizolace včetně systémových prvků. Velikost střechy cca 4.500 m2.

Fotogalerie

Oprava části střechy skladové haly

.
V Praze Letňanech jsme opravovali část střechy skladové haly o ploše 1000m2.
Při opravě jsme použili:
Folie fatrafol 810 1,5mm, mechanicky kotvená teleskop + šroub do betonu.

Zateplení a oprava střechy panelového domu

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Pro panelový dům v Přelouči jsme prováděli zateplení a opravu střechy. Velikost střechy byla 600m2.

Fotogalerie

Rekonstrukce střešního pláště bytového panelového domu - Sartoriova, Praha 6

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 05/2017
V rámci rekonstrukce bude kompletně zateplena strojovna výtahu, jak obvodové stěny, tak střecha.
Střecha bude v ploše kompletně zateplena, dále budou zatepleny obvodové atiky. Hydroizolační vrstva bude realizována ze souvrství asfaltových pásů.
Objednatel: BD Sartoriova

Fotogalerie

Oprava chybně provedeného detailu atik na halovém objektu - Bečovská, Uhříněves

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 04/2017
Oprava chybně provedeného detailu atik na halovém objektu. Hydroizolační EPDM fólie nebyla ukotvena v patě atiky a vlivem smršťování materiálu se lokálně potrhala. V rámci opravy bylo provedeno opláštění atiky OSB deskami, na které byla nalepena nová EPDM fólie Firestone včetně kotvení systémovou RMA páskou v patě atiky.
Objednatel: Halový objekt

Fotogalerie

Realizace 2016

Plochá střecha novostavby, Řež u Prahy

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 12/2016
Na záklop ploché střechy z OSB desek bylo realizováno dodatečné vyspádování z EPS. Dále byly osazeny systémové plechy a separační geotextílie a PVC hydroizolace, která byla mechanicky kotvena.
Objednatel: Majitelé rodinného domu v Řeži

Fotogalerie

Rekonstrukce ploché střechy, Praha

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 11/2016
Oprava komínů a strojovny výtahů (fasádní a zednické práce). Zateplení ploché střechy polystyrenem. Aplikace hydroizolační vrstvy z měkčeného PVC (fólie) od firmy Fatrafol. Realizace odvodňovacího systému v lakovaném pozinku (háky, okapy, svody atd.). Zateplení stěn nejvyššího podlaží na terasách. Aplikace fasádní omítky Weber.pas silikon včetně penetrace na zateplené stěny na terasách.
Objednatel: Bytový dům Nedvědovo náměstí

Fotogalerie

Rekonstrukce ploché střechy strojoven výtahů, Praha

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 08/2016
Rekonstrukce plochých střech nástaveb strojoven výtahu. Zatepení EPS, mechanicky kotvená skladba. V rámci rekonstrukce proběhla i dodávka nových výlezů na střechu.
Objednatel: bytový dům Na Chodovci

Fotogalerie

Rekonstrukce plochých střech, Velvary

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 07/2016
V ulici Malovarská ve Velvarech jsme prováděli rekonstrukci dvou plochých střech rodinných domů. V rámci rekonstrukce byla v obou případech dodána nová hydroizolační vrstva střechy z PVC fólie. Rekonstrukce proběhla včetně atik, kdy tyto byly rovněž "zabaleny" do fóliového systému. V rámci rekonstrukce byl dodán i nový okapový systém.
Objednatel: rodinné domy Malovarská

Fotogalerie

Rekonstrukce střechy, Praha

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 10/2016
Rekonstrukce hydroizolační vrstvy střechy halového objektu v ulici Beranových v Praze. V rámci rekonstrukce byla dodána nová hydroizolační vrstva z PVC. Pokládka na původní asfaltovou hydroizolaci za použití separační geotextílie.
Objednatel: Halový objekt, ulice Beranových

Fotogalerie

Rekonstrukce ploché střechy, Praha

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 09/2016
Rekonstrukce ploché střechy panelového bytového domu v ulici Jelínkova na Praze 8. Jde o kompletní rekonstrukci střechy včetně zateplení. Výměna VZT nástaveb, zateplení strojovny. Výměna světlíků a výlezu na střechu. Nová hydroizolační vrstva PVC včetně všech systémových prvků.
Objednatel: bytový dům Jelínkova

Fotogalerie

Rekonstrukce ploché střechy, Žebrák

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 08/2016
Rekonstrukce ploché střechy nad částí výrobní haly v obci Žebrák. V rámci rekonstrukce proběhla částečná výměna zateplení střechy, která byla poničena vlivem zatékání. Dále byla doplněna spádová vrstva pro zajištění plynulého odtékání střechy. Kompletní dodávka nové hydroizolační vrstvy z PVC fólie včetně systémových prvků.
Objednatel: Hala Žebrák

Fotogalerie

Rekonstrukce ploché střechy bytového domu, Praha

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 04/2016
Rekonstrukce ploché střechy panelového bytového domu v ulici Krouzova na Praze 4. Jde o kompletní rekonstrukci střechy včetně zateplení. Výměna VZT nástaveb, zateplení strojovny. Výměna světlíků a výlezu na střechu. Nová hydroizolační vrstva PVC včetně všech systémových prvků.
Objednatel: Bytový dům Krouzova

Fotogalerie

Realizace 2015 >

Rekonstrukce ploché střechy garáže, Praha

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 10/2015
Rekonstrukce hydroizolační vrstvy ploché střechy objektu hromadných garáží. V rámci rekonstrukce byla dodána nová hydroizolační vrstva z PVC. Realizace proběhla na podzim roku 2015. Na fotografiích je zachycen současný stav PVC fólie (09/2016). Z fotografií je vidět, že PVC hydroizolace je již ušpiněna prachem z okolní dopravy. Na její trvanlivost to však nemá vliv.
Objednatel: manželé Dostálovi

Fotogalerie

BD Podle náhonu, Praha 10

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: léto/2011
Rekonstrukce střešního pláště bytového domu. Tesařské zpevnění střešní skladby a realizace hydroizolace z PVC Fatrafol 810.
Objednatel: pan Maroušek

BD Vavřenova 1142/30, Praha 4

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: podzim 2011
Rekonstrukce střešního pláště panelového domu. Vybourání původní skladby, zateplení ploché střechy a realizace hydroizolace z PVC Fatrafol 810.
Objednatel: pan Novák

BD Krouzova, Praha 4

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 06/2012
Rekonstrukce střešního pláště panelového domu. Zateplení ploché střechy a realizace hydroizolace z PVC Fatrafol 810.
Objednatel: pan Faltejsek

BD Tavolníková, Praha 4

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 01-02/2012
Rekonstrukce střešního pláště bytového domu. Vybourání dvouplášťové ploché střechy, zateplení a realizace hydroizolace z PVC Fatrafol 810.
Objednatel: BD

Hala Avia Letňany

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 01/2012
Rekonstrukce střešního pláště skladovací haly. Realizace hydroizolace z asfaltových pasů výrobce Dektrade.
Objednatel: pan Fiala

BD Ke Kateřinkám, Praha

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 05/2012
Rekonstrukce střešního pláště panelového domu. Zateplení ploché střechy a realizace hydroizolace z PVC Fatrafol 810.
Objednatel: pan Krčil

BD Vinohradská, Praha 3

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: 01-02/2012
Rekonstrukce střešního pláště bytového domu. Zateplení ploché střechy a realizace hydroizolace z PVC Protan SE.
Objednatel: pan Žižlavský

BD Zámecká, Vlašim

BD Vinohradská, Praha 3
…

.
Realizace: léto 2011
Rekonstrukce střešního pláště panelového domu. Zateplení ploché střechy a realizace hydroizolace z asfaltové lepenky Elastek/Glastek. Zateplení obvodových stěn.
Objednatel: pan Růža