Získali jsme osvědčení o registraci v seznamu odborných dodavatelů vedeném v rámci dotačního programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

Vysoce účinná a odolná tuhá PIR

Desky Kingspan Therma™ jsou tepelně izolační desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR). Desky jsou určeny k použití na plochých střechách pod lepenými, mechanicky kotvenými nebo volně ležícími přitíženými systémy střešních krytin. Na obou stranách jsou potaženy fólií, která je během výrobního procesu autoadhezivně spojena s nepropustným jádrem. Fóliový potah je vysoce odolný vůči přenosu vodních par. Splňuje přísné protipožární bezpečnostní požadavky stanovené Factory Mutual. Jádro Kingspan Therma™ FM je vyrobeno dle technologie Nilflam®, neobsahuje CFC ani HCFC. Je krátkodobě odolné vůči kontaktu s benzínem a s většinou zředěných kyselin, zásad a minerálních olejů. Jádro izolace a potahy použité při výrobě Kingspan Therma™ FM jsou odolné vůči zemině a biologickému materiálu. Nejsou zdrojem potravy pro hmyz. Vyrábí firma Kingspan.


Pěnový polystyren

Stabilizované tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro tepelné izolace s běžnými požadavky na zatížení tlakem. Vhodné použití je například na ploché střechy, podlahy a podobně. Desky snesou trvalé zatížení v tlaku maximálně 2000 kg/m² při deformaci < 2%.


Extrudovaný Polystyren

Extrudovaný polystyren fasádní je tepelně izolační deska se zdrsněným povrchem (vzor wafle) pro dobrou aplikaci malty a lepidel s rovnou hranou. Tepelně-izolační desky Fribranxps ETICS mají hrubou úpravu povrchu a jsou tak přizpůsobené k použití v kombinaci s omítkou, lepidly a betony. Mají vynikající pevnost v tlaku a tahu a mechanickou odolnost. FIBRANxps je jeden z mála extrudovaných polystyrénů, který splňuje Evropské požadavky (ETICS) pro omítané fasády.


Dekperimetr

Perimetrická deska na sokl k použití k tepelné izolaci budov (ThIB). Desky DEKPERIMETER jsou vyráběny speciální technologií, díky které výrobky dosahují snížené nasákavosti a vysoké pevnosti v tlaku. Desky DEKPERIMETER SD jsou určeny pro použití jako tepelná izolace soklových částí obvodových stěn budov.


Dekroof 01

Obvyklé použití pro rodinné domy, bytové domy a administrativní budovy. Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní vodotěsnící vrstvou z folie z měkčeného PVC, spádová vrstva je vytvořena tepelnou izolací. Požární odolnost stejně jako akustické vlastnosti skladby závisí na řešení monolitické silikátové vrstvy. Monolitickou silikátovou vrstvu lze efektivně využít pro řešení tepelné stability místnosti pod střechou v letním období. Tepelně technické parametry použitých materiálů byly stanoveny na základě ČSN 73 0540-3. Doporučený sklon povrchu střechy činí 3 procenta.


Dekroof 02

Obvyklé použití pro rodinné domy, bytové domy a administrativní budovy. Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní vodotěsnící vrstvou z folie z měkčeného PVC, spádová vrstva je vytvořena podkladní monolitickou silikátovou konstrukcí. Požární odolnost stejně jako akustické vlastnosti skladby závisí na řešení monolitické silikátové vrstvy. Tepelně technické parametry použitých materiálů byly stanoveny na základě ČSN 73 0540-3. Spád lze vytvořit i monolitickou spádovou vrstvou na vodorovné nosné konstrukci. Doporučený sklon povrchu střechy činí 3 procenta.


Dekroof 07

Obvyklé použití pro rodinné domy. Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní vodotěsnící vrstvou z folie z měkčeného PVC, spádová vrstva je vytvořena nosnou dřevěnou konstrukcí. Tepelně technické parametry použitých materiálů byly stanoveny na základě ČSN 73 0540-3. Doporučený sklon povrchu střechy činí 3 procenta. Samolepící parozábrana a provizorní vodotěsnící vrstva se aplikuje přímo na dřevěný podklad spokojovaný na pero a drážku. Skladba je stabilizována systémem mechanického kotvení.


Dekroof 08

Obvyklé použití pro rodinné domy, bytové domy a administrativní budovy. Jednoplášťová skladba ploché střechy bez provozu s hlavní vodotěsnící vrstvou z folie z měkčeného PVC, s násypem kameniva, spádová vrstva je vytvořena tepelnou izolací. Požární odolnost stejně jako akustické vlastnosti skladby závisí na řešení monolitické silikátové vrstvy. Tepelně technické parametry použitých materiálů byly stanoveny na základě ČSN 73 0540-3. Doporučený sklon povrchu povlakové hydroizolace činí 3 procenta. Parotěsnící a provizorní vodotěsnící vrstva se natahuje na penetrovaný podklad bodově. Každá deska tepelné izolace musí být stabilizována vůči pohybu větru.


Dekroof 09

Obvyklé použití pro rodinné domy, bytové domy a administrativní budovy. Jednoplášťová vegetační skladba ploché střechy s extenzivní zelení s hlavní vodotěsnící vrstvou z folie z měkčeného PVC, spádová vrstva vytvořena podkladní monolitickou silikátovou konstrukcí. Požární odolnost stejně jako akustické vlastnosti skladby závisí na řešení monolitické silikátové vrstvy. Tepelně technické parametry použitých materiálů byly stanoveny na základě ČSN 73 0540-3. Spád lze vytvořit i monolitickou spádovou vrstvou na vodorovné nosné konstrukci. Doporučený sklon povrchu povlakové vodotěsnící vrstvy střechy činí 3 procenta. Každá deska tepelné izolace musí být stabilizována vůči pohybu větru. Únosnost použitelné tepelné izolace umožňuje kombinovat vegetační vrstvy s vrstvami pochůznými.


Dekroof 10

Obvyklé použití pro rodinné domy, bytové domy a administrativní budovy. Jednoplášťová skladba ploché střechy s neveřejným pěším provozem (terasy), s hlavní vodotěsnící vrstvou z folie z měkčeného PVC, s dlažbou na podložkách, spádová vrstva vytvořená tepelnou izolací. Požární odolnost stejně jako akustické vlastnosti skladby závisí na řešení monolitické silikátové vrstvy. Tepelně technické parametry použitých materiálů byly stanoveny na základě ČSN 73 0540-3. Maximální sklon povrchu nášlapné vrstvy činí 2 procenta. Tepelná izolace se klade ve více vrstvách se vzájemných převázáním spár. Každá deska tepelné izolace musí být stabilizována vůči pohybu větru. Variantně lze pochůznou vrstvu vytvořit z exotického dřeva, respektive z dřevoplastu na roštu.


Dekroof 12

Obvyklé použití pro výrobní haly, průmyslové objekty a nákupní centra. Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní vodotěsnící vrstvou z folie z měkčeného PVC, s tepelnou izolací tvořenou kombinací PIR desek a podkladních desek z minerálních vláken, spádová vrstva vytvořená nosným trapézovým plechem. Tepelně technické parametry použitých materiálů byly stanoveny na základě ČSN 73 0540-3. Minimální doporučený sklon povrchu střechy činí 3 procenta. Samolepící parotěsnící, vzduchotěsnící a provizorní vodotěsnící vrstva se aplikuje na trapézový plech rovnoběžně s vlnou trapézu. Tepelná izolace se klade ve všech vrstvách současně se vzájemným převázáním spár. Každá deska tepelné izolace musí být stabilizována vůči pohybu větru. Stavba je stabilizována systémem mechanického kotvení.


Dekroof 12-B

Obvyklé použití pro sklady. Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní vodotěsnící vrstvou z folie z měkčeného PVC, s tepelnou izolací tvořenou kombinací PIR desek a podkladních desek z minerálních vláken, spádová vrstva vytvořená nosným trapézovým plechem. Tepelně technické parametry použitých materiálů byly stanoveny na základě ČSN 73 0540-3. Minimální doporučený sklon povrchu střechy činí 3 procenta. Předpokladem správné funkce skladby je kvalitní provedení parotěsnící fólie. Tepelná izolace se klade ve všech vrstvách současně. Každá deska tepelné izolace musí být stabilizována vůči pohybu větru. Stavba je stabilizována systémem mechanického kotvení. Řady kotvení PVC fólie mají být orientovány kolmo k vlnám trapézového plechu.


Dekroof 13

Obvyklé použití pro výrobní haly, průmyslové objekty a nákupní centra. Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní vodotěsnící vrstvou z folie z měkčeného PVC, s tepelnou izolací tvořenou kombinací desek z minerálních vláken, spádová vrstva vytvořená nosným trapézovým plechem. Tepelně technické parametry použitých materiálů byly stanoveny na základě ČSN 73 0540-3. Minimální doporučený sklon povrchu střechy činí 3 procenta. Samolepící parotěsnící, vzduchotěsnící a provizorní vodotěsnící vrstva se aplikuje na trapézový plech rovnoběžně s vlnou trapézu. Tepelná izolace se klade se vzájemným převázáním spár. Každá deska tepelné izolace musí být stabilizována vůči pohybu větru. Stavba je stabilizována systémem mechanického kotvení. Řady kotvení PVC fólie mají být orientovány kolmo k vlnám trapézového plechu.


Dekroof 13-B

Obvyklé použití pro sklady. Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní vodotěsnící vrstvou z folie z měkčeného PVC, s tepelnou izolací tvořenou kombinací desek z minerálních vláken, spádová vrstva vytvořená nosným trapézovým plechem. Tepelně technické parametry použitých materiálů byly stanoveny na základě ČSN 73 0540-3. Minimální doporučený sklon povrchu střechy činí 3 procenta. Předpokladem správné funkce skladby je kvalitní provedení parotěsnící fólie. Každá deska tepelné izolace musí být stabilizována vůči pohybu větru. Stavba je stabilizována systémem mechanického kotvení. Řady kotvení PVC fólie mají být orientovány kolmo k vlnám trapézového plechu.


Dekroof 14

Obvyklé použití pro výrobní haly, průmyslové objekty a nákupní centra. Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní vodotěsnící vrstvou z folie z měkčeného PVC, s tepelnou izolací tvořenou kombinací desek z EPS a podkladních desek z minerálních vláken, spádová vrstva vytvořená nosným trapézovým plechem. Tepelně technické parametry použitých materiálů byly stanoveny na základě ČSN 73 0540-3. Minimální doporučený sklon povrchu střechy činí 3 procenta. Samolepící parotěsnící, vzduchotěsnící a provizorní vodotěsnící vrstva se aplikuje na trapézový plech rovnoběžně s vlnou trapézu. Tepelná izolace se klade ve všech vrstvách současně se vzájemným převázáním spár. Každá deska tepelné izolace musí být stabilizována vůči pohybu větru. Stavba je stabilizována systémem mechanického kotvení. Řady kotvení PVC fólie mají být orientovány kolmo k vlnám trapézového plechu.


DEKPLAN 76 /1,5 mm

Střešní hydroizolační fólie z měkčeného PVC s výztužnou vložkou z polyesterové tkaniny. Konstrukce fólie pro stabilizaci mechanickým kotvením. Odolné vůči UV a krupobití.


DEKPLAN 77 /1,5 mm

Střešní hydroizolační fólie z měkčeného PVC s výztužnou vložkou ze skleněné rohože. Únosná konstrukce fólie pro volné kladení pod stabilizační vrstvy včetně vegetačních. Odolnost vůči prorůstání kořínků a působení mikroorganismů.


DEKPLAN 78 /1,5 mm

Střešní hydroizolační fólie z měkčeného PVC s nakašírovanou polyesterovou rohoží na spodním povrchu. Konstrukce fólie pro stabilizaci lepením polyuretanovým lepidlem nebo rozehřátým asfaltem. Odolné vůči UV a krupobití.


ALKORPLAN

Střešní hydroizolační fólie z měkčeného PVC s výztužnou vložkou z polyesterové tkaniny a s pochůznou úpravou horního povrchu. Pro realizaci ochranné a provozní vrstvy příležitostně pochůzných částí plochých střech. UV odolné.


ALKORPLAN 35254

Homogenní hydroizolační fólie z měkčeného PVC pro použití do jezírek, vodotečí a vodních nádrží. Stabilizace přetížením, UV odolnost srovnatelná se střešními fóliemi.


ALKORPLAN 35034

Homogenní hydroizolační fólie z měkčeného PVC pro použití ve spodní stavbě a podzemních konstrukcích. Účinná proti radonu, prorůstání kořínků a působení mikroorganismů.


ALKORPLAN 35216

Bazénová fólie z měkčeného PVC s výztužnou vložkou z polyesterové tkaniny. Použití pro venkovní i vnitřní bazény. Stálobarevná, odolná vůči UV a mikroorganismům.


Filtek 300, 500

Netkaná vpichovaná geotextilie ze 100% polypropylenu. Použití v pozemním i dopravním stavitelství s filtrační, separační, zpevňující a drenážní funkcí.