Získali jsme osvědčení o registraci v seznamu odborných dodavatelů vedeném v rámci dotačního programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

Terasy

Jste zde: AHF.CZ Reference Terasy

NOVÁ SKLADBA STŘECH A TERAS HOTELU PRESIDENT

 

Dodávka skladby střech a teras hotelu President. Realizace – Parozábrana z asfaltového pasu, zateplení včetně spádů a hydroizolace z PVC.

Termín realizace: Leden – červen 2020

Fotogalerie

REKONSTRUKCE TERAS BYTOVÉHO DOMU

 

U bytového domu jsme realizovali kompletní rekonstrukci teras o velikosti 150 m2. Rekonstrukce spočívala v kompletním vybourání původní skladby teras. Použití: Asfaltová parozábrana, zateplení PIR izolantem. Použita byla hydroizolační vrstva z TPO fólie a betonová dlažba na terčích.

Termín realizace: Listopad 2020

Fotogalerie

REKONSTRUKCE TERASY RD

 

Kompletní rekonstrukce terasy o velikosti 50 m2 u rodinného domu v Dubči, spočívala ve vybourání původní skladby terasy, parozábrany, zateplení včetně spádu, PVC hydroizolace (PVC Fatrafol 818 tl. 1,5 mm) a dlažby na terčích.

Termín realizace: Duben 2020

Fotogalerie

REKONSTRUKCE TERASY RODINNÉHO DOMU

Rekonstrukce terasy

 

V březnu 2020 jsme rekonstruovali terasu o velikosti 30 m2 u rodinného domu. Rekonstrukce spočívala ve vybourání původní skladby terasy. Realizována byla parozábrana, zateplení včetně spádu, PVC hydroizolace a dlažba na terčích. Použitá hydroizolační fólie: PVC Fatrafol 818 tl. 1,5 mm

Fotogalerie

Rekonstrukce terasy rodinného domu - Praha

Na jaře 2019 jsme realizovali kompletní rekonstrukci terasy u rodinného domu.

Fotogalerie

Dodávka hydroizolační vrstvy terasy bytového domu

V dubnu 2018 jsme prováděli dodávku hydroizolační vrstvy teras v posledním nadzemním podlaží bytového domu. Na hydroizolační vrstvu byla položena dlažba na terčích.

Fotogalerie

Generální oprava teras bytového domu

Pro bytový dům v Bystřické ulici v Praze jsme prováděli generální opravu teras domu.

Fotogalerie

Generální oprava teras bytového domu - Podolská

Pro bytový dům v Podolské ulici na Praze 4 jsme realizovali generální opravu teras domu. Rekonstrukce byla rozdělena do dvou etap. Fotografie jsou z druhé realizované etapy.

Fotogalerie

Rekonstrukce teras a výměna střešní vpustě ploché střechy u RD - Hákova ulice, Praha

Realizace: 05/2017
U rodinného domu, v Hákově ulici v Praze Horních Měchlupech, s dvěmi terasami nad prvním patrem a plochou střechou nad patrem druhým, jsme řešili aktivní zatékání jednou terasou a plochou střechou.
Porucha se projevovala zejména v okolí vpustí. Hydroizolační vrstva z EPDM fólie byla nefunkční vlivem rozlepených spojů a absence kotvení v oblastech soklů.
Dalším nedostatkem bylo špatné spádování teras, kdy vlivem vysoko umístěné vpusti zůstával po každém dešti na terasách "bazén" s výškou hladiny cca 5 cm.
Rekonstrukce:
Provedli jsme kompletní rekonstrukci hydroizolační vrstvy obou teras pomocí PVC fólie, kdy byla rovněž doplněna spádová vrstva z EPS tak, aby veškerá srážková voda rovnou odtékala do nově osazených systémových vpustí. Stabilizace nového souvrství byla provedena přitížením původním kačírkem, pouze byla použita nová separační geotextílie.
Na ploché střeše byla vyměněna střešní vpusť a lokálně byla opravena hydroizolace z EPDM fólie. Rovněž bylo provedeno dodatečné přitížení po obvodě střechy pomocí betonových dlaždic.

Fotogalerie

Rekonstrukce terasy - Ve Slatinách, Praha

Realizace: 12/2016
Kompletní rekonstrukce skladby terasy v nejvyšším podlaží bytového domu. Kompletní vybourání původního souvrství. Nová parozábrana z asfaltového pasu, kompletní zateplení včetně atik a dodávka nové PVC hydroizolace. Pochozí vrstva byla realizována z původních betonových dlaždic, které byly uloženy na nové rektifikovatelné plastové terče.
Objednatel: bytový dům Ve Slatinách

Fotogalerie

Rekonstrukce teras u bytového domu v ulici Nad Vavrouškou

Realizace: 11/2016
Kompletní rekonstrukce teras na jižní fasádě bytového domu. Původní lepené souvrství bylo vybouráno až na stropní desku. Následně byla aplikována pojistná hydroizolace stěrkového typu a provedeno nové spádování tenkovrstvým betonem. Terasy byly opatřeny novou hydroizolační vrstvou z PVC včetně dodávky systémových prvků. Pochozí vrstvu tvoří betonová dlažba na terčích. V rámci rekonstrukce proběhly i kamerové zkoušky odvodňovacího potrubí.
Objednatel: Bytový dům Nad Vavrouškou

Fotogalerie

Rekonstrukce balkonu v Irské ulici na Praze 6

Realizace: 05/2015

Fotogalerie

Ukázky realizací úprav teras a balkónů

.

Fotogalerie