Získali jsme osvědčení o registraci v seznamu odborných dodavatelů vedeném v rámci dotačního programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

Terasy

Jste zde: AHF.CZ Reference Terasy

Dodávka hydroizolační vrstvy terasy bytového domu

V dubnu 2018 jsme prováděli dodávku hydroizolační vrstvy teras v posledním nadzemním podlaží bytového domu. Na hydroizolační vrstvu byla položena dlažba na terčích.

Gallery

rekonstrukce-terasy-pripotocni-7 rekonstrukce-terasy-pripotocni-6 rekonstrukce-terasy-pripotocni-5 rekonstrukce-terasy-pripotocni-4 rekonstrukce-terasy-pripotocni-3 rekonstrukce-terasy-pripotocni-2 rekonstrukce-terasy-pripotocni-1

Generální oprava teras bytového domu

Pro bytový dům v Bystřické ulici v Praze jsme prováděli generální opravu teras domu.

Gallery

oprava-terasy-2 oprava-terasy-1

Generální oprava teras bytového domu - Podolská

Pro bytový dům v Podolské ulici na Praze 4 jsme realizovali generální opravu teras domu. Rekonstrukce byla rozdělena do dvou etap. Fotografie jsou z druhé realizované etapy.

Gallery

oprava-terasy-podolska-5 oprava-terasy-podolska-4 oprava-terasy-podolska-3 oprava-terasy-podolska-2 oprava-terasy-podolska-1

Rekonstrukce teras a výměna střešní vpustě ploché střechy u RD - Hákova ulice, Praha

Realizace: 05/2017
U rodinného domu, v Hákově ulici v Praze Horních Měchlupech, s dvěmi terasami nad prvním patrem a plochou střechou nad patrem druhým, jsme řešili aktivní zatékání jednou terasou a plochou střechou.
Porucha se projevovala zejména v okolí vpustí. Hydroizolační vrstva z EPDM fólie byla nefunkční vlivem rozlepených spojů a absence kotvení v oblastech soklů.
Dalším nedostatkem bylo špatné spádování teras, kdy vlivem vysoko umístěné vpusti zůstával po každém dešti na terasách "bazén" s výškou hladiny cca 5 cm.
Rekonstrukce:
Provedli jsme kompletní rekonstrukci hydroizolační vrstvy obou teras pomocí PVC fólie, kdy byla rovněž doplněna spádová vrstva z EPS tak, aby veškerá srážková voda rovnou odtékala do nově osazených systémových vpustí. Stabilizace nového souvrství byla provedena přitížením původním kačírkem, pouze byla použita nová separační geotextílie.
Na ploché střeše byla vyměněna střešní vpusť a lokálně byla opravena hydroizolace z EPDM fólie. Rovněž bylo provedeno dodatečné přitížení po obvodě střechy pomocí betonových dlaždic.

Gallery

3 2 7 6 5 4 1

Rekonstrukce terasy - Ve Slatinách, Praha

Realizace: 12/2016
Kompletní rekonstrukce skladby terasy v nejvyšším podlaží bytového domu. Kompletní vybourání původního souvrství. Nová parozábrana z asfaltového pasu, kompletní zateplení včetně atik a dodávka nové PVC hydroizolace. Pochozí vrstva byla realizována z původních betonových dlaždic, které byly uloženy na nové rektifikovatelné plastové terče.
Objednatel: bytový dům Ve Slatinách

Gallery

Rekonstrukce-terasy-ve-slatinach-1 Rekonstrukce-terasy-ve-slatinach-2 Rekonstrukce-terasy-ve-slatinach-3 Rekonstrukce-terasy-ve-slatinach-4 Rekonstrukce-terasy-ve-slatinach-5 Rekonstrukce-terasy-ve-slatinach-6 Rekonstrukce-terasy-ve-slatinach-7 Rekonstrukce-terasy-ve-slatinach-8 Rekonstrukce-terasy-ve-slatinach-10 Rekonstrukce-terasy-ve-slatinach-9

Rekonstrukce teras, Praha

Realizace: 11/2016
Kompletní rekonstrukce teras na jižní fasádě bytového domu. Původní lepené souvrství bylo vybouráno až na stropní desku. Následně byla aplikována pojistná hydroizolace stěrkového typu a provedeno nové spádování tenkovrstvým betonem. Terasy byly opatřeny novou hydroizolační vrstvou z PVC včetně dodávky systémových prvků. Pochozí vrstvu tvoří betonová dlažba na terčích. V rámci rekonstrukce proběhly i kamerové zkoušky odvodňovacího potrubí.
Objednatel: Bytový dům Nad Vavrouškou

Gallery

9 8 7 6 5 4 1 2 3

Rekonstrukce balkonu v Irské ulici na Praze 6

Ukázky realizací úprav teras a balkónů