Získali jsme osvědčení o registraci v seznamu odborných dodavatelů vedeném v rámci dotačního programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

Mechanicky kotvené střechy

Nejrozšířenější variantou řešení ploché střechy je střecha mechanicky kotvená. Hydroizolační vrstva je kotvena pomocí vrutů, šroubů, či teleskopických kotev k nosné konstrukci střechy, která může být například železobetonová deska či dřevěný strop. Hydroizolační vrstvu je nutné kotvit, aby nedocházelo k jejímu dynamickému namáhání vlivem větru, v krajním případě až k utržení střechy.

 

Kotvení hydroizolační vrstvy

Vítr je velmi vytrvalý a nevyčerpatelný zdroj namáhání střechy, proto je správné kotvení dalším rozhodujícím faktorem životnosti střechy. Rádi Vám s kotvením poradíme, provedeme výtažné zkoušky pro ověření kvality nosné konstrukce, vybereme vhodný typ kotvy a navrhneme hustotu kotvení.

 

mechanicky kotvené střechy