Získali jsme osvědčení o registraci v seznamu odborných dodavatelů vedeném v rámci dotačního programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

Hydroizolační materiály

Jste zde: AHF.CZ Hydroizolační materiály

Hydroizolační fólie FATRAFOL 818/V

FATRAFOL 818/V je střešní fólie na bázi PVC-P se zabudovaným skleněným rounem. Vyrábí se pouze varianta s UV stabilizací označená FATRAFOL 818/V-UV. Fólie je vyrobena vícenásobnou extruzí. Je dlouhodobě odolná vůči UV záření, proto je určena tam, kde nelze v celé ploše střešního pláště zajistit ochranu proti přímému působení povětrnostních vlivů, jako je například dlažba na podložkách. Fólii lze vzájemně spojovat svařováním horkým vzduchem ručními nebo automatickými svařovacími přístroji. Pokládání a spojování lze provádět za teplot nad -5 °C.

 

Použití

 • k provádění jednovrstvých povlakových krytin plochých střech přitížených kamenivem, provozní nebo vegetační vrstvou,
 • není vhodná pro mechanicky kotvené povlakové krytiny a krytiny bez přitěžující vrstvy
 • k opracování atik

Hydroizolační fólie FATRAFOL 810

FATRAFOL 810 je střešní fólie na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou. Odolává UV záření a může být vystavena přímým povětrnostním vlivům. Fólie není snášenlivá s asfaltem. FATRAFOL 810 je vyroben válcováním a laminací. Fólii lze vzájemně spojovat svařováním horkým vzduchem nebo topným klínem (jednostopý svar). Pokládání a spojování lze provádět za teplot nad -5 °C.

 

Použití

 • pro mechanicky kotvené střechy s bodovým kotvením nebo liniovým kotvením
 • pro mechanicky kotvené střechy s lepením na kotevní terče
 • pro ploché střechy se stabilizační, resp. provozní vrstvou, realizovanou s delším časovým odstupem
 • pro šikmé nebo strmé střechy se stabilizační, resp. provozní vrstvou
 • pro ostatní střechy se stabilizační, resp. provozní vrstvou, u kterých je z důvodu malého rozsahu, důvodu logistiky nebo z jiných důvodů použití fólie FATRAFOL 810 výhodnější než použití fólie FATRAFOL 818/V-UV

Hydroizolační fólie AQUAPLAST 805/V

AQUAPLAST 805/V je nevyztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu, typ T. Jednotlivé pásy fólie se svařují do jakéhokoliv požadovaného rozměru. Je stabilizovaná vůči UV záření a má velmi dobrou chemickou odolnost vůči všem v přírodě se vyskytujícím vodám bez rozdílu množství minerálů a přírodních látek ve vodách rozpuštěných. Dokonale brání ztrátám vody průsakem, má výbornou průtažnost a je přizpůsobivý členitosti podkladu.

 

Použití

 • k hydroizolaci domácích jezírek a velkých vodních ploch
 • není vhodná k provádění sevřených tlakových izolací

Sikaplan® SGmA-15

Sikaplan® SGmA-15 je hydroizolační střešní fólie pro zatížené střechy. Je to vícevrstvá syntetická hydroizolační fólie, na bázi špičkového polyvinylchloridu (PVC), vyztužená skelnou netkanou rohoží. Vyznačuje se vysokou rozměrovou stabilitou díky vložené skelné výztuži a vysokou propustností pro vodní páry.

Je odolná vůči běžným povětrnostním vlivům, mechanickému namáhání, mikroorganismům a prorůstání kořenů. Je svařitelná horkým vzduchem a recyklovatelná.

 

Použití

 • pro střechy se zatížením
 • pro zelené střechy
 • pro terasy a chodníky
 • pro volně ložené střechy se zatížením
 • pro užitné střechy
 • pro méně namáhané plochy, včetně nákupních center

Sikaplan® G-15 – hydroizolační střešní fólie pro zatížené střechy

Sikaplan® G-15 je vícevrstvá syntetická polymerní hydroizolační střešní fólie pro mechanicky kotvené střechy. Je vyztužená polyesterovou tkaninou. Je odolná vůči trvalému zatížení UV zářením, vůči povětrnostním vlivům a běžným vlivům prostředí. Není kompatibilní s přímým kontaktem s jinými plasty. To samé platí vůči dehtu, bitumenům, olejům a materiálům obsahujícím rozpouštědla. Vyznačuje se vysokou propustností pro vodní páry, je svařitelná horkým vzduchem a recyklovatelná.

 

Použití

 • pro ploché střechy
 • pro mechanicky kotvené střešní systémy

Sarnafil® TS 77-15 E

Sarnafil® TS 77-15 E je hydroizolační střešní fólie z polymeru v různých barevných provedeních, vhodný pro mechanicky kotvené střechy. Je to polyesterová vyztužená vícevrstvá syntetická hydroizolační střešní fólie, na bázi špičkového pružného polyolefinu (FPO). Obsahuje stabilizační složky odolávající UV záření, retardéry hoření a je vyztužena skelnou netkanou textilií. Je svařitelná horkým vzduchem, použitelná ve všech klimatických podmínkách. Vyrábí se s vložkou ze skelné netkané textilie pro rozměrovou stabilitu a polyesterovou výztuhou pro vysokou pevnost. Je odolná vůči trvalému UV záření, trvalému zatížení větrem i běžným povětrnostním vlivům a mikroorganismům. Je kompatibilní se starými bitumeny. Je recyklovatelná a odpovídá požadavkům EN 13956.

 

Použití

 • na mechanicky kotvené střešní systémy

Sarnafil® TS 77-15

Sarnafil® TS 77-15 je hydroizolační střešní fólie z polymeru v různých barevných provedeních pro mechanicky kotvené střechy. Je to polyesterová vyztužená vícevrstvá syntetická hydroizolační střešní fólie, na bázi špičkového pružného polyolefinu (FPO). Obsahuje stabilizační složky odolávající UV záření a retardéry hoření. Je vyztužena skelnou netkanou textilií, svařitelná horkým vzduchem, použitelná ve všech klimatických podmínkách. Vyrábí se s vložkou ze skelné netkané textilie pro rozměrovou stabilitu a polyesterovou výztuhou pro vysokou pevnost. Je odolná vůči trvalému zatížení větrem, běžným povětrnostním vlivům, mikroorganismům a prorůstání kořenů. Je kompatibilní se starými bitumeny, svařitelná horkým vzduchem. Je recyklovatelná a odpovídá požadavkům EN 13956.

 

Použití

 • pro mechanicky kotvené střechy

Sarnafil® TG 66-15

Sarnafil® TG 66-15 je vícevrstvá polymerová fólie na bázi špičkového pružného polyolefinu (FPO) vyztužená skelnou netkanou rohoží podle EN 13956. Je svařitelná horkým vzduchem, UV odolná, vytvořena pro použití za všech klimatických podmínek. Vyznačuje se vysokou odolností vůči mikroorganismům, proražení, nárazu a krupobití i mechanickým vlivům. Má vysokou rozměrovou stabilitu, je snášenlivá s bitumeny, svařitelná hořkým vzduchem bez použití otevřeného ohně a recyklovatelná. Sarnafil® TG 66-15 je navržen a vyráběn podle mezinárodních norem.

 

Použití

 • pro hydroizolaci přitížených střech (například štěrk, betonové desky, zelená střecha) a plochých střech
 • pro izolaci volně ložených přitížených střech, zelených střech, provozních střech, obrácených střech
 • pro místa střešních spojů vystavené UV záření, pro spoje a lemy

Sikaplan® -15 VG / 15VG-03

Hydroizolační střešní fólie Sikaplan® -15VG / 15VG-03- (1,5 mm) je vícevrstvá hydroizolační fólie na bázi špičkového polyvinylchloridu, vyztužená homogenní polyesterovou tkaninou. Je odolná vůči povětrnostním vlivům, stárnutí, krupobití, plamenům, sálavému teplu a mechanickému namáhání. Má vysokou rozměrovou stabilitu, vynikající flexibilitu za nízkých teplot, vysokou pevnost, tažnost a svařitelnost. Je recyklovatelná. Vyznačuje se zvýšenou požární odolností dle EN 13956 a odpovídá požadavkům ČSN EN 13956:2005.

 

Použití

 • na mechanicky kotvené střechy

Isover EPS 100

Isover EPS 100 jsou stabilizované desky z pěnového polystyrenu. Izolační desky Isover EPS jsou vyrobeny pomocí nejnovějších technologií bez obsahu CFC a HCFC. Moderní technologie zajišťuje stálou kvalitu a minimální energetickou náročnost výroby. Veškeré desky Isover EPS se vyrábějí v samozhášivém provedení se zvýšenou požární bezpečností. Mají velmi dobré tepelněizolační a mechanické vlastnosti, minimální hmotnost a dlouhou životnost. Jsou ekonomicky výhodné, trvale odolné proti vlhkosti a vyznačují se ekologickou a zdravotní nezávadností.

 

Použití

 • pro tepelné izolace s běžnými požadavky na zatížení tlakem, například podlahy nebo ploché střechy
 • pro izolační vrstvy energeticky úsporných staveb s běžnými tloušťkami izolace 200-500 mm

Elastek 40 Special Mineral

Elastek 40 Special Mineral je hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem, na spodním zase separační PE fólií. Pás svými parametry odpovídá vysokým nárokům na spolehlivost hydroizolace spodní stavby. Bodově nebo celoplošně se natavuje na podklad, případně se kotví. Nelze jej vystavit dlouhodobému působení UV záření. Asfaltový pás Elastek 40 Special Mineral vyhovuje požadavkům předepsaným Svazem výrobců asfaltových pásů v ČR na označení registrovanou značkou „Garance kvality.“

 

Použití

 • jako parotěsná a pojistná hydroizolační vrstva plochých střech
 • jako spodní pás v hydroizolační vrstvě na nových i opravovaných plochých střechách
 • jako horní pás krytý dalšími vrstvami
 • jako parozábrana
 • jako součást izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, vodě a radonu

Glastek 30 Sticker Ultra

Glastek 30 Sticker Ultra je samolepicí asfaltový pás vysoké pevnosti z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Na horním povrchu je opatřen spalitelnou PE fólií, na spodním povrchu ochrannou snímatelnou fólií.

Samolepicí pás umožní aplikovat hydroizolační vrstvu z asfaltového pásu bez použití plamene na podklad, čímž dochází k urychlení realizace celé skladby. Při pokládce na silikátový podklad, dřevěné bednění nebo nosnou vrstvu z profilovaného plechu musí být podklad opatřený asfaltovým nátěrem. Při použití plamene je nutné dát pozor na poškození pásu vlivem přehřátí při použití plamene. Při pokládce by pak minimální teplota neměla klesnout pod 10 °C. Povrch z PE fólie v chladném a vlhkém počasí bývá kluzký a hrozí nebezpečí uklouznutí!

 

Použití

 • u objektů, konstrukcí a vrstev, kde nelze použít natavování pásu pomocí plamene, například u dřevostaveb
 • jako spodní pás hydroizolace plochých střech složené z více asfaltových pásů
 • u nepodsklepených objektů jako izolace proti zemní vlhkosti přímo na tepelné izolace z pěnových plastů

Glastek 40 Special Mineral

Glastek 40 Special Mineral je hydroizolační pás s vysokou pevností z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním povrchu separační PE fólií. Pro nízkou tažnost je vhodný pro střechy s větším sklonem. Glastek 40 Special Mineral se bodově nebo celoplošně natavuje na podklad, případně se kotví. Pás svými parametry odpovídá vysokým nárokům na spolehlivost hydroizolace spodní stavby a vyhovuje požadavkům předepsaným Svazem výrobců asfaltových pásů v ČR na označení registrovanou značkou „Garance kvality“.

 

Použití

 • pro parotěsnou a pojistnou hydroizolační vrstvu plochých střech
 • jako spodní pás v hydroizolační vrstvě na nových i opravovaných plochých střechách
 • jako parozábrana v systémových skladbách
 • jako součást izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, vodě a radonu