Získali jsme osvědčení o registraci v seznamu odborných dodavatelů vedeném v rámci dotačního programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

Fasády

Jste zde: AHF.CZ Reference Fasády

REKONSTRUKCE HISTORICKÉ FASÁDY

.
Realizace: 09/2017
- Rekonstrukce historické fasády
- Ulice Balbínova 25, Praha 2
- I. Etapa opravy fasády systémem Weber

Fotogalerie

OPRAVA ULIČNÍ FASÁDY - Kostelní 1103/14, Praha 7

.
Realizace: 10/2016
- Omytí a odmaštění omítky tlakovou vodou
- Zednická oprava fasády jádrovou omítkou a štukem v systému Weber
- Přepěnění celé plochy fasády (sjednocení struktury)
- Oprava reliéfů (plastických ozdob), včetně střešní a balkonové římsy
- Aplikace nového fasádního nátěru Weber.ton silikát
- Renovace zábradlí balkonů, svodů, okapů, parapetů a dalších klempířských prvků (obroušení a antikorozní nátěr)
- Statická oprava balkonové konstrukce (bednění, výztuž, betonáž) včetně kompletní vrchní skladby balkonu (tepelná izolace, betonová spádová mazanina, hydroizolace, mrazuvzdorná dlažba)

Fotogalerie

OPRAVA SOKLOVÉ ČÁSTI DOMU - Pod Rapidem 422/2, Praha 10

.
Realizace: 09/2016
- Otlučení nesoudržné části soklu - Zednická oprava nesoudržných částí omítky, aplikace omítkového jádrového systému Weber
- Aplikace armovací vrstvy, tvořena - perlinkou a fasádním lepidlem Weber.tmel 700
- Aplikace silikátové omítky Weber.pas silikát včetně penetrace
- Na soklové části domu aplikace systému Weber.antigraffiti nátěru včetně penetrace (úprava odolná proti sprejům, barvám, fixám atp.) až 100 cyklů odstranění graffiti
- Úprava ocelových mříží na oknech antikorozním nátěrem včetně elektro dvířek

Fotogalerie

OPRAVA ULIČNÍ A DVORNÍ FASÁDY DOMU - Pod Rapidem 451/4, Praha 10,

.
Realizace: 08/2016
- Otlučení soklové části fasády, aplikace sanačního systému Weber
- Otlučení poškozených částí fasády, doplnění jádrové omítky
- Aplikace armovací vrstvy, tvořena - perlinkou a fasádním lepidlem Weber.therm klasik
- Aplikace fasádní omítky Weber.pas extraClean active
- Na soklové části domu aplikace nátěru Weber.ton silikát včetně penetrace
- Na soklové části domu aplikace systému Weber.antigraffiti nátěru (úprava odolná proti sprejům, barvám, fixám atp.) až 100 cyklů odstranění graffiti
- Montáž nových titanzinkových klempířských prvků (parapety, okapy, svody)
- Úprava ocelových mříží na oknech včetně antikorozního nátěru
- Osazení nových vchodových dveří

Fotogalerie

OPRAVA DVORNÍ FASÁDY DOMU, Balbínova 1091/25, Praha 2

.
Realizace: 07/2016
- Otlučení soklové části fasády, aplikace sanačního systému Weber
- Otlučení poškozených částí fasády 30%, doplnění jádrové omítky
- Přeštukování celé plochy fasády
- Aplikace fasádního nátěru Weber.ton silikát včetně penetrace
- Součástí je také nová skladba podlah balkonů v systému Weber
- Renovace zábradlí balkonů, nátěr klempířských prvků

Fotogalerie

Ukázky realizací rekonstrukce a zateplení fasád

.

Fotogalerie