Získali jsme osvědčení o registraci v seznamu odborných dodavatelů vedeném v rámci dotačního programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

 

Betonáže

Provádíme realizace betonových a železobetonových konstrukcí včetně souvisejících prací. Zemní a bourací práce pro základy provádíme ručně nebo vlastním UNC nakladačem. Dodávky zajišťujeme včetně štěrkového podloží a hutnění základové spáry.

 

Základové pásy, konstrukce, bednění

Základové pasy nad úrovní terénu s úspěchem řešíme pomocí ztraceného bednění, které je vhodné i pro stavbu plotů. Tvar betonové konstrukce vychází z projektové dokumentace. V závislosti na složitosti používáme systémové bednění nebo vlastní tesařskou konstrukci. Půdorysné umístění řešíme ve spolupráci s geodety, výškově pomocí vlastní laserové techniky. Spolupracujeme s předními dodavateli betonových směsí.