Ploché střechy - skladba | AHF STAVBY

Získali jsme osvědčení o registraci v seznamu odborných dodavatelů vedeném v rámci dotačního programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

Skladba plochých střech

skladba-1 skladba-2 skladba-8

LEGENDA

 1. Hydroizolační fólie
 2. Hydroizolační fólie
 3. Podkladní (ochranná) textilie
 4. Spoj fólií
 5. Profil z poplastovaného plechu
 6. Kotvící prvek
 7. Pojistná zálivka Z-01
 8. Tmel PU
 9. Asfaltovaná hydroizolační vrstva
 10. Tepelně izolační deska z lehčeného plastu
 11. Tepelně izolační deska z minerálních vláken
 12. Parotěsná fólie
 13. Trapézový plech
 14. Plastová podložka
 15. Dlažba
 16. Zatěžovací vrstva kameniva
 17. Fólie TECHNODREN 2010 S1
 18. Vegetační substrát
 19. Vegetace
 20. Omítka ukončená hliníkovou fasádní lištou
 21. Ocelový plech
 22. Hřebík
 23. Dřevo
 24. Tvarovka KOUT druh 10
 25. Tvarovka VLNOVEC
 26. Druh 11
 27. Střešní vtok
 28. Límec z PVC fólie
 29. Vtoková vložka z PVC
 30. potrubí z PVC
 31. Těsnící profil z lehčeného PE
 32. Větrací komínek z PVC
 33. Jímací drát hromosvodu
 34. Betonová patka
 35. Držák z plastu
 36. Kotvení lepením
 37. Litinová trubka
 38. Ocelová stahovací páska
 39. Klempířský plech
 40. Jednostranný nýt
 41. Odpadní trouba