Získali jsme osvědčení o registraci v seznamu odborných dodavatelů vedeném v rámci dotačního programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

Tesařské práce

Naši tesaři zvládnou veškeré tesařské práce. Od kompletních zhotovení krovů šikmých střech, přes úpravy krovů formou vestaveb vikýřů nebo výměn poškozených prvků krovu po zahradní altány, pergoly, dřevěné stropy apod. Při realizaci klademe důraz především na správnou volbu řeziva, spojovacích prvků a na tesařské spoje, které musí být funkční, ale i estetické.

 

Řezivo

Pro většinu konstrukcí lze použít běžně dostupné stavební řezivo. Pro náročnější realizace používáme řezivo hoblované nebo KVH profily, které obsahují jen nepatrné množství zbytkové vlhkosti. Veškeré používané řezivo musí být pečlivě ošetřeno proti dřevokazným organizmům.