• Pokládka nové skladby střechy BD
  • Pokládka nové skladby střechy BD
  • Pokládka nové skladby střechy BD
  • Pokládka nové skladby střechy BD
  • Pokládka nové skladby střechy BD

Demontáž původní sklady střechy a pokládka nové

V rámci rekonstrukce ploché střechy bytového domu v Odoleně vodě byla naší hlavní činností demontáž původní skladby střechy včetně nástaveb vzduchotechniky a střešních výlezů a pokládka nové skladby střechy:

    – Asfaltová parozábrana – modifikovaný pás
    – Minerální vata ve dvou vrstvách v celkové síle 200 mm
    – PVC fólie – Fatrafool 810 tl. 1,5 mm

 

Na střechu jsme osadili nové zateplené výlezy na střechua provedli vložkování 3 ks svislých dešťových svodů systémem FURANFLEX