Ploché střechy Archives - AHF.CZ

Získali jsme osvědčení o registraci v seznamu odborných dodavatelů vedeném v rámci dotačního programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

Archiv

JJJJste zde: AHF.CZ SlužbyPloché střechy

U dvojice bytových domů v pražské Poděbradské ulici jsme srpnu-září 2021 pracovali na rekonstrukci hydroizolace střechy o celkové rozloze 2200 m2. Realizací byla dodávka nové hydroizolační vrstvy, v jejímž rámci proběhlo drobné vyrovnání podkladu přířezy asfaltových pasů a kompletně nová mechanicky kotvená hydroizolační vrstva z FPO fólie Bauder. Realizace včetně všech detailů střechy.
…

Hydroizolace ploché střechy dvojice bd

Autor: Jakubm KKKKKategorie:

U dvojice bytových domů v pražské Poděbradské ulici jsme srpnu-září 2021 pracovali na rekonstrukci hydroizolace střechy o celkové rozloze 2200 m2. Realizací byla dodávka nové hydroizolační vrstvy, v jejímž rámci proběhlo drobné vyrovnání podkladu přířezy asfaltových pasů a kompletně nová mechanicky kotvená hydroizolační vrstva z FPO fólie Bauder. Realizace včetně všech detailů střechy.

Číst více
U halového objektu – Proboštov – jsme v červnu 2021 pracovali na hydroizolaci ploché střechy o rozloze 1500 m2. Plán prací: Nová hydroizolační vrstva z mechanicky kotvené TPO fólie Sarnafil TS 77-15. Dodávka včetně odvětrávacích hlavic Lomanco a nových střešních světlíků.…

Hydroizolace ploché střechy halového objektu

Autor: Jakubm KKKKKategorie:

U halového objektu – Proboštov – jsme v červnu 2021 pracovali na hydroizolaci ploché střechy o rozloze 1500 m2. Plán prací: Nová hydroizolační vrstva z mechanicky kotvené TPO fólie Sarnafil TS 77-15. Dodávka včetně odvětrávacích hlavic Lomanco a nových střešních světlíků.

Číst více
U administrativní budovy Corso Karlín jsme na jaře 2021 realizovali kompletní rekonstrukci hydroizolační vrstvy střechy o rozloze 800m2. Jako hydroizolační fólie bylo použito PVC Fatrafol 818 tl. 1,5 mm. Součástí bylo přesouvání kačírku v rámci plochy střechy po jednotlivých etapách.…

Kompletní rekonstrukce hydroizolace střechy

Autor: Jakubm KKKKKategorie:

U administrativní budovy Corso Karlín jsme na jaře 2021 realizovali kompletní rekonstrukci hydroizolační vrstvy střechy o rozloze 800m2. Jako hydroizolační fólie bylo použito PVC Fatrafol 818 tl. 1,5 mm. Součástí bylo přesouvání kačírku v rámci plochy střechy po jednotlivých etapách.

Číst více
U bytového domu v pražské Černokostelecké ulici jsme realizovali hydroizolaci střechy o velikosti 700 m2. Použitá hydroizolační fólie TPO Sarnafil TS 77-15. Realizována byla nová parozábrana z asfaltového pasu natavená na původní hydroizolační vrstvu. Zateplení v ploše střechy EPS 100 S tl. 240 mm. Vyhotoveny byly nové výlezy na střechu a detail ukončení k původnímu žlabu a instalace nového hromosvodu střechy.…

Hydroizolace ploché střechy bytového domu

Autor: Jakubm KKKKKategorie:

U bytového domu v pražské Černokostelecké ulici jsme realizovali hydroizolaci střechy o velikosti 700 m2. Použitá hydroizolační fólie TPO Sarnafil TS 77-15. Realizována byla nová parozábrana z asfaltového pasu natavená na původní hydroizolační vrstvu. Zateplení v ploše střechy EPS 100 S tl. 240 mm. Vyhotoveny byly nové výlezy na střechu a detail ukončení k původnímu žlabu a instalace nového hromosvodu střechy.…

Číst více
Dodávka skladby mansardové střechy o velikosti 800 m2 u novostavby bytového domu. Zateplení EPS, minerální vatou a PIR izolantem. Mechanicky kotvená PVC hydroizolace, hydroizolační fólie PVC Alkorplan 35276, tl. 1,5 mm. Instalace falešných falců Alkordesign. Záchytný systém, sněhové zachytávače a další detaily. Dodávka byla realizována včetně skladeb teras.…

Skladba mansardové střechy novostavby BD

Autor: Jakubm KKKKKategorie:

Dodávka skladby mansardové střechy o velikosti 800 m2 u novostavby bytového domu. Zateplení EPS, minerální vatou a PIR izolantem. Mechanicky kotvená PVC hydroizolace, hydroizolační fólie PVC Alkorplan 35276, tl. 1,5 mm. Instalace falešných falců Alkordesign. Záchytný systém, sněhové zachytávače a další detaily. Dodávka byla realizována včetně skladeb teras.…

Číst více
Dodávka nové skladby střech a teras na nástavbě hotelu President. Celková velikost skladby 1200 m2. Realizována byla parozábrana z asfaltového pasu, zateplení včetně spádů. Použitá hydroizolační fólie PVC Sikaplan 15 VG…

Skladba střech a teras na nástavbě hotelu

Autor: Jakubm KKKKKategorie:

Dodávka nové skladby střech a teras na nástavbě hotelu President. Celková velikost skladby 1200 m2. Realizována byla parozábrana z asfaltového pasu, zateplení včetně spádů. Použitá hydroizolační fólie PVC Sikaplan 15 VG…

Číst více
Hydroizolace ploché střechy

Hydroizolace ploché střechy BD

Autor: Jakubm KKKKKategorie:

U bytového domu jsme realizovali rekonstrukci ploché střechy, které spočívala v demontáži  stávající  hydroizolace  z mPVC,  tepelné  izolace  z  polystyrenu  tl.  50  mm  a  původního souvrství z oxidovaných asfaltových pásů ze střechy objektu.

Následovalo provedení  nového  tepelně  izolačního  a  hydroizolačního  souvrství  střechy  objektu. Hydroizolace  je ze  živičného  pásu  s SBS  modifikací, PVC folie  DEKPLAN 76 1,8mm, tepelná izolace z podkladních a spádových střešních desek EPS100. Lokální úpravy…

Číst více
Vyspádování části střechy budovy základní školy

Nové vyspádování části střechy

Autor: Jakubm KKKKKategorie:

U budovy základní školy jsme realizovali nové vyspádování části střechy směrem ke střešní vpusti. Součástí realizace bylo osazení  větracích prostupů a komínků kanalizace, provedení střešních vpustí včetně napojení na kanalizační potrubí, vytažení PVC fólie na bok atiky Fatrafol 810 v tl. 1,5 mm a samozřejmě ukončení PVC fólie systémovou stěnovou lištou, včetně krycí lišty u napojení střechy na stěnu.…

Číst více
Pokládka nové skladby střechy BD

Demontáž původní sklady střechy a pokládka nové

Autor: Jakubm KKKKKategorie:

V rámci rekonstrukce ploché střechy bytového domu v Odoleně vodě byla naší hlavní činností demontáž původní skladby střechy včetně nástaveb vzduchotechniky a střešních výlezů a pokládka nové skladby střechy:
– Asfaltová parozábrana – modifikovaný pás
– Minerální vata ve dvou vrstvách v celkové síle 200 mm
– PVC fólie – Fatrafool 810 tl. 1,5 mm
 

Na střechu jsme osadili nové zateplené výlezy na střechua provedli vložkování 3 ks svislých dešťových…

Číst více
hydroizolace ploché střechy

Právě probíhající hydroizolace ploché střechy

Autor: Jakubm KKKKKategorie:

Právě v těchto dnech pracujeme na rekonstrukci ploché střechy panelového bytového domu o ploše 400 m2 na Praze 9. Součástí rekonstrukce je:

demontáž původní hydroizolace
demontáž tepelné izolace
demontáž 5cm původních asfaltových pásů
zednické vyzdívky VZT a atik
Nová parozábrana, tepelná izolace a hydroizolace

Číst více
Plochá střecha halových objektů

Dodávka střešní skladby na halové objekty

Autor: Jakubm KKKKKategorie:

Na halové objekty nedaleko Velkých Popovic jsme dodávali střešní skladbu. Tato nová střešní skladba je mechanicky kotvená. Parozábrana je realizována z asfaltových pasů s hliníkovou vložkou. Zateplení EPS, hydroizolace PVC fólie Fatrafol a záchytný systém od výrobce Roofix.…

Číst více
Rekonstrukce ploché střechy panelového domu Praha 4

Rekonstrukce ploché střechy BD

Autor: Jakubm KKKKKategorie:

Rekonstrukce ploché střechy panelového bytového domu včetně vybourání původního vrchního pláště ploché střechy. Dodávka zateplení EPS a doplňkové spádové vrstvy z EPS. Po obvodě dozdívané atiky Ytong, včetně zateplení a OSB desek. Pro rekonstrukci byla použita hydroizolační fólie FPO Sarnafil TS 77-15 od výrobce Sika.…

Číst více
rekonstrukce ploché střechy bytového domu

Rekonstrukce ploché střechy bytového domu

Autor: Jakubm KKKKKategorie:

Na jaře 2019 jsme u bytového domu v Chrudimi realizovali kompletní rekonstrukci ploché střechy.…

Číst více
Rekonstrukce ploché střechy - Odolena Voda

Rekonstrukce ploché střechy – Odolena Voda

Autor: Jakubm KKKKKategorie:

Kompletní rekonstrukci ploché střechy jsme na jaře 2019 prováděli u bytového domu v Odoleně Vodě.…

Číst více