• Hydroizolace ploché střechy
  • Hydroizolace ploché střechy
  • Hydroizolace ploché střechy
  • Hydroizolace ploché střechy
  • Hydroizolace ploché střechy
  • Hydroizolace ploché střechy
  • Hydroizolace ploché střechy

Hydroizolace ploché střechy BD

U bytového domu jsme realizovali rekonstrukci ploché střechy, které spočívala v demontáži  stávající  hydroizolace  z mPVC,  tepelné  izolace  z  polystyrenu  tl.  50  mm  a  původního souvrství z oxidovaných asfaltových pásů ze střechy objektu.

Následovalo provedení  nového  tepelně  izolačního  a  hydroizolačního  souvrství  střechy  objektu. Hydroizolace  je ze  živičného  pásu  s SBS  modifikací, PVC folie  DEKPLAN 76 1,8mm, tepelná izolace z podkladních a spádových střešních desek EPS100. Lokální úpravy spádu střechy jsou realizovány spádovými deskami s vyšším spádem.

Dále jsme demontovali stávající  Cagi  hlavice  a  větrací  hlavice  Lomanco,  kdy jsme následně prováděli montáž  nových  zdvojených ventilačních hlavic Lomaco na hybridní pohon.

Nově  je ukotvení  lanových  úchytů  certifikovaných  pro  výškové  práce  realizované  horolezeckou
technikou.

Střecha je vybavena ochrannými nerezovými hroty proti dosedání holubů.