• Vyspádování části střechy budovy základní školy
  • Vyspádování části střechy budovy základní školy
  • Vyspádování části střechy budovy základní školy
  • Vyspádování části střechy budovy základní školy
  • Vyspádování části střechy budovy základní školy
  • Vyspádování části střechy budovy základní školy

Nové vyspádování části střechy

U budovy základní školy jsme realizovali nové vyspádování části střechy směrem ke střešní vpusti. Součástí realizace bylo osazení  větracích prostupů a komínků kanalizace, provedení střešních vpustí včetně napojení na kanalizační potrubí, vytažení PVC fólie na bok atiky Fatrafol 810 v tl. 1,5 mm a samozřejmě ukončení PVC fólie systémovou stěnovou lištou, včetně krycí lišty u napojení střechy na stěnu.